Skip to main content
Trölli við upphaf borunar

Borun við Djúpavog: Uppfærist

 

Það er komið að því! Jarðborinn Trölli frá Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða (Ræktó) mun á næstu vikum bora eftir heitu vatni við Djúpavog. Hér verður fjallað um gang mála og fréttin verður uppfærð reglulega með nýjustu upplýsingum.

23.2.2024
Borun hófst á ný og tók það megnið af deginum að bora í gegnum steypuklumpa á leiðinni og svo steyputappann niðri við botn. Enn er eitthvað vatn í holunni en það hefur minnkað nokkuð. Borun hélt svo áfram niður frá fyrri botni og tókst að komast niður á 342 metra dýpi. Áfram verður borað með lofthamri eins og hægt er, en á næstu dögum verður líklega skipt yfir í hjólakrónuborun. Auka dæla var sett niður í holu DPV-30 til að tryggja bornum nægt vatn sem verður sérstaklega mikilvægt þegar kemur að hjólakrónuborun.

22.2.2024
Í dag var steypt í holuna til að loka hálfkaldri vatnsæð á 320 metra dýpi. Steypubíll með 4 rúmmetra var fenginn í verkið. Hægt verður að hefja borun á ný á morgun. Vandamál kom upp með dælu í holu DPV-28 sem skaffar bormönnum vatn og leitað er lausna á því. 

21.2.2024
Næsta vakt bormanna heldur áfram að glíma við þetta mikla vatn í æðinni á 320 metrum og bora 6 metra niður í 330 metra. Mat á vatnsmagni er 25-30 l/sek úr holunni, mest úr þessari umtöluðu æð. Hallamæling gefur 10,5° halla í 330 metrum. Ljóst er að steypa þarf í æðina.

20.2.2024
Vaktaskipti hjá bormönnum.

Fróðleiksmoli:
Það er ekki úr vegi að segja frá upphafsmanni þessa verkefnis og ráðgjafa okkar í verkefninu. Það er hann Ómar Bjarki Smárason
Ómar Bjarki varð til þess að fyrsta hitastigulsholan á svæðinu var boruð árið 1994. Honum þótti hitastigull hennar sem var 84°C/km gefa til kynna að finna mætti meiri hita á svæðinu. Upphófst frekari jarðhitaleit með borun fleiri hitastigulshola á svæðinu í kring og smám saman fannst hærri hitastigull og leitarsvæðið minnkaði.
Á árunum 2006-2008 var töluvert borað og þá náðist fyrsti áþreyfanlegi árangurinn með borun holu DPV-28 en hún skar stóra vatnsæð á 187 metra dýpi sem gaf yfir 40°C vatn. Æ síðan hefur DPV-28 verið í sjálfrennsli og gefið um 4 l/sek af 44°C vatni sem hefur hitnað örlítið með árunum og mælist nú yfir 47°C. Vatn úr þessari holu var notað í baðkör um nokkura ára skeið en í dag er vatnið notað sem skolvatn í boruninni sem stendur yfir.
Eftir fjármálakreppuna 2008 hægðist mikið á framvindu jarðhitaleitarinnar en einhverjar holur voru dýpkaðar og dæluprófaðar. Nú eftir sameiningu Múlaþings tóku HEF veitur við umsjón þessa verkefnis og markmiðið er að bora í gegnum þessa sömu æð og DPV-28 gerir, nema á mun meira dýpi eða í kringum 600 m. Efnahiti hola á svæðinu mælist 75°C og því má reikna með að finna megi 70-80°C heitt vatn á þessu jarðhitasvæði.
Ómar Bjarki og jarðfræðistofa hans Stapi hafa verið viðriðin við þetta verk frá upphafi.  Við færum Ómari Bjarka kærar þakkir fyrir þjónustuna.

19.2.2024
Brösulega gengur að bora í dag vegna vatnsæðar og aðeina tókst að bora 7 metra. Það eru allar líkur á því að steypa þurfi þessa sprungu af sem fannst í gær og áfram í dag því vatnið úr henni bæði torveldar borun og kemur til með að kæla það heita vatn sem við ásælumst. Vegna þessa vatnsmagns og steypingar má vænta hægagangs í borframvindu næstu daga. 

18.2.2024
Áfram borað frekar hægt í dag eða úr 288 í 317 metra. Halli eykst áfram lítillega í holunni og er kominn æi 9,9° í 310 m. Undir lok dags var borað í volga vatnsæð mer nokkru vatni. Það er hálfkalt eða um 34°C enda ekki að vænta meiri hita fyrr en á meira dýpi.

17.2.2024
Hitinn kominn í 31 gráðu en að mestu tíðindalítill dagur að baki. Borað var hægt til að reyna að stýra bornum betur en halli holunnar jókst í 9,4°. Borinn var kominn í 288 metra dýpi í lok dags.

16.2.2024
Dagurinn hófst á hitamælingu eins og venjan mun vera. Hiti nærri botni eða í 200 metrum mældist 28°C. Við reiknum ekki með verulegri hitaaukningu fyrr en komið er framhjá holu DPV-30 sem mun gerast á 250-300 metra dýpi. Boraðir voru 42 metrar, frá 216 í 258 m. þá var allt tekið upp og skipt um krónu og lofthamar stilltur. Hallamæling var gerð samhliða hitamælingu og aftur eftir borun og var hallinn kominn í 9,2° í 250 metrum. Eftir mat á hitamælingu var ákveðið að reyna að minnka hallann í framhaldinu.

15.2.2024
Dagurinn hófst á því að hitamæla holuna. Þetta er iðulega gert að morgni dags en þá hefur holan fengið að jafna sig yfir nóttina. í 126 metrum var hitinn 21,7 gráður. Borun heldur áfram með 6,5 tommu lofthamri og var borað úr 138 metrum í 216 metra. Halli holunnar mældist 7,89° í 120 metrum og virðist hallinn halda sér nokkuð vel.

PXL 20240215 162806169j
Hér sést borinn uppsettur að bora á um 160 metra dýpi.

14.2.2024
Ný borvakt mætti á svæðið og hélt borun áfram. Dagurinn gekk nokkuð vel en bergið er tiltölulega hart. í 80 metra dýpi var komið á litla vatnsæð með um 18°C vatni. Það er ekki óeðlilegt, en fyrir sem bestan árangur vonumst við til að finna ekki mikið vatn fyrr en á töluverðu dýpi sem væri þá mun heitara. Borun hélt áfram og var komin niður í 138 metra í lok dags. 

13.2.2024
Dagurinn byrjaði á því að hallamæla holuna og reyndist hallinn vera 7,69° sem er nærri 8 gráðunum sem lagt er upp með. Svo hélt borun áfram með 6,5 tommu lofthamri og vatn úr holu DPV-28 sem myndar heitan læk í gegnum svæðið notað til þess að smyrja og skola svo borun gangi betur. Alls tókst að bora 54 metra og holudýpt komin í 72 metra. Önnur hallamæling var gerð í 54 metrum og reyndist 7,95°. Vaktaskipti eru hjá bormönnum á þriðjudögum og næsta vakt tekur við á miðvikudögum og því eru þetta styttri vinnudagar en aðrir.

12.2.2024
Bormenn Ræktó mættu aftur á laugardaginn, með aðra loftpressu og hófurst strax handa við að koma 14 tommu fóðringunni niður. Fljótlega var komið í gott og fast berg svo það var látið nægja að setja fóðringuna niður í 8 metra. Síðan var steypt ofan í fóðringuna svo ekki leki meðfram henni.
Nú í dag (mánudagur) er verið að miðjusetja holuna áfram í gegnum steypu og fóðringu og gera klárt til þess að bora niður með 6,5 tommu stöngum. Undir lok dags tókst að bora niður á 18 m dýpi.

5.2.24
Bornum er stillt upp og uppúr klukkan 11 er borinn settur í gang. Hann byrjar á því að koma niður 12 metrum af 14 tommu fóðringu. Það fór ekki betur en svo að eftir 4 metra borun bilaði loftpressan. Unnið er að viðgerð en útlit er fyrir nokkura daga hlé á borun vegna þessa. Frekari uppfærslur bíða þangað til borinn fer aftur í gang.

 PXL 20240205 111154162
Hér sést Trölli í borsstöðu. Mastrinu hallar hann í 8 gráður sem er halli borholunnar. Einnig sést 14 tommu fóðringin vel sem sett verður niður fyrstu 12 metrana. 

4.2.24 
Bormenn Ræktó koma keyrandi með Trölla og allt sitt hafurtask og koma sér fyrir á borplaninu.