Virkjunarhús við Köldukvísl

Kaldakvsl2

Þrjár borholur eru virkjaðar við Köldukvíslarveitu og gefa samtals um 65 l/sek. 

Æskilegur bakrásarhiti að vetrarlagi er ekki hærri en 30-35°C.