Hitaveita Egilsstaða og Fella

Einhleypingi 1, 700 Egilsstaðir - hef@hef.is - 4 700 780 - kt. 470605-1110

bilanasimi

loftgaedi

Framkvæmdir sumar 2015

Stofnlogn nes15

Nú er að fara af stað enn eitt framkvæmdasumar HEF.

Lögð verður ný hitaveitulögn yfir Egilsstaðanes sem og verður klárað að endurnýja hitaveitulögn að Tjarnarbraut

og lagning göngustígs undir Gálgakletti.

Ylur ehf voru með lægsta tilboð í þessi verk hvort fyrir sig og munu nú á næstu vikum fara að hefja framkvæmdir.

Framkvæmdasvæðin eru tvö. Fyrst ber að nefna stofnlögn yfir Egilsstaðanes. Lögn verður grafin í vegöxl vestari kants vegar,

þjóðvegur 1 um Egilsstaðanes verður því þveraður tvívegis í verkinu. Vegur verður þveraður við Ferjulag annarsvegar og við innkeyrslu á tún Egilsstaðabænda neðan við Menntaskólabrekku. Gerðar verða hjáleiðir sem umferð verður beint um á meðan vegur verður lokaður, en vonast er til að hvor þverun gangi að sjálfsögðu sem hraðast fyrir sig. Samhliða hitaveitulögn verður lögð ný stofnlögn vatnsveitu fyrir Fellabæ. HEF biður þá sem aka um Egilsstaðanes að sýna verktökum sem þar vinna tillitsemi meðan verki stendur.

Yfirlitsmynd Egilsstaðanes

Seinna framkvæmdarsvæði verður utan við Gálgaklett. Þar verður klárað að gera gögnustíg uppí Tjarnarbraut. í stígnum verður ný lögn sem liggur uppí dæluhús HEF við Tjarnarbraut.

Yfirlitsmynd Gálgaklett

 

Fellabær

Framkvæmdir verða líka í Fellabæ nú í sumarbyrjun. Endurnýjuð verður stofn í Lagarfelli og lögð verður regnvatnslögn í götu. Það verður gert nú í júní byrjun og verður unnið af Austurverk ehf áður en lagt verður ný klæðning á hluta Lagarfells. Má því búast við að Lagarfell lokist tímabundið frá gatnamótum við innkeyrslu Olís og uppað Lagarfelli 10. Íbúar í Fellabæ eru beðnir að hafa það í huga og mæta því með góðum skilning. 

Heilræði

Nauðsynlegt er að íbúar geti stjórnað innihita eftir óskum um kjörhita.

Á vatnshitastýrðum ofnlokum þarf að lækka stillingu handvirkt, ekki stjórna hita með svalahurð.

Óstillt hitakerfi veldur hækkun á hitakostnaði.

Látið fagmann um að stilla ofnakerfið.

Ef hitakerfi er ekki jafnvægisstillt veldur það auknum sveiflum á herbergishita og ónákvæmni í hitastýringu.

Lofthitastýrðir ofnlokar draga sjálfkrafa úr rennsli til ofna ef herbergishiti hækkar vegna ókeypis varma.

Æskilegur bakrásarhiti að vetrarlagi er ekki hærri en 30-35°C.

Ef handvirkir ofnlokar eru á hitakerfinu borgar sig að endurnýja þá og setja nýja lofthitastýrða ofnloka.

Gluggatjöld hindra loftstreymi frá ofnum og geta "gabbað" lofthitastýrðan ofnloka til að loka fyrir hitun áður en herbergishiti er nægur.

Breyta þarf stillingum vatnshitastýrðra ofnloka eftir því sem útihiti breytist.

Ef hitakerfi er jafnvægisstillt veitir það þægindi og vellíðan.

Stórir sólbekkir, þétt upp að ofni, draga úr því að varmi dreifist um herbergi og geta valdið því að lofthitastýrður ofnloki loki fyrir innrennsli til ofns.

Æskilegur bakrásarhiti að sumarlagi er ekki hærri en 22-25°C.

Grunnurinn að því að hitakerfi uppfylli þau tvö megin hlutverk sín, að skapa þægilegan innihita og halda kostnaði í lagmarki er að það sé jafnvægisstillt.

Það er eðlilegt að lofta út í 10-15 mín. eftir böð, eldamennsku og á morgnana.

Stjórnun herbergishita með svalahurð og gluggum er sóun.  Ofnlokar eiga að viðhalda jöfnum og þægilegum hita í herberginu.

Útloftun er nauðsynleg, síloftun er sóun.  Hagkvæmast er að lofta vel út í skamman tíma.  Hálfopnir gluggar allan sólarhringinn stuðla að óþarfa loftskiptum sem verður að mæta með aukinni hitun. Það er gott að hafa örlitla rifu á svefnhergisglugga, en þá þarf að tryggja að ofn hitni ekki að

...

Það er eðlilegt að ofnar séu kaldir ef mikill ókeypis varmi er í herberginu.

Forðast skal að loka af hitanema með húsgögnum eða gluggatjöldum.

Hávaði í ofnlokum stafar af óstilltu hitakerfi.