Hitaveita Egilsstaða og Fella

Einhleypingi 1, 700 Egilsstaðir - hef@hef.is - 4 700 780 - kt. 470605-1110

bilanasimi

loftgaedi

Ný borhola tekin í notkun við Köldukvísl

Í dag var tekin í notkun þriðja borholan á virkjanasvæðinu við Köldukvísl. Borholan er 34 m djúp með 14" stálfóðringu niður á 22 m dýpi. Holan gefur um 25 l/sek af 4,2°C heitu vatni. Vatnsgæfni alls virkjanasvæðisins við Köldukvísl er því orðið um 65 l/sek.

Álagning vatnsgjalds 2013

 

Gjaldskrá vatnsveitna í rekstri HEF fyrir árið 2013 er komin inn hér í borðanum til hliðar.

 

 

 

 

Vatn frá Köldukvíslarvirkjun komið í Fellabæ

Föstudagskvöldið 15. janúar var vatni hleypt á nýja 800 metra 160mm lögn sem liggur frá Egilsstöðum að borholum á Egilsstaðanesinu. Þessi nýja lögn var dregin í asbestlögn 200mm sem hefur þjónað Egilsstöðum sem stofnlögn í meira enn 40 ár. Með þessari aðgerð eru þéttbýliskjarnarnir báðir komnir á vatnsveitu frá Köldukvísl á Eyvindarárdal, hitastig vatnsins er um 3°C en var áður um 6,5°C. Þá hækkaði þrýstingur í Fellabæ um 0,5 bör.

Starfsfólk HEF óskar Fellbæingum til hamingju með kaldavatnið.

Starfsleyfi fyrir Köldukvíslarveitu

Í dag gaf Heilbrigðiseftirlit Austurlands út starfsleyfi fyrir Köldukvíslarveitu. Kl. 16.00, í dag, verður slökkt á borholudælum á Egilsstaðanesi sem þjónað hafa Egilsstöðum í liðlega 40 ár. Á sama tíma mun Köldukvíslarveita verða ræst og er áætlað að þessi veita muni þjóna þéttbýliskjörnum Egilsstaða og Fellabæjar um ókomin ár.

Til hamingju með nýja vatnið - gleðilega hátíð og farsælt komandi ár.

Starfsfólk HEF

Heilræði

Ef hitakerfi er jafnvægisstillt veitir það þægindi og vellíðan.

Ef hitakerfi er ekki jafnvægisstillt veldur það auknum sveiflum á herbergishita og ónákvæmni í hitastýringu.

Grunnurinn að því að hitakerfi uppfylli þau tvö megin hlutverk sín, að skapa þægilegan innihita og halda kostnaði í lagmarki er að það sé jafnvægisstillt.

Lofthitastýrðir ofnlokar draga sjálfkrafa úr rennsli til ofna ef herbergishiti hækkar vegna ókeypis varma.

Á vatnshitastýrðum ofnlokum þarf að lækka stillingu handvirkt, ekki stjórna hita með svalahurð.

Útloftun er nauðsynleg, síloftun er sóun.  Hagkvæmast er að lofta vel út í skamman tíma.  Hálfopnir gluggar allan sólarhringinn stuðla að óþarfa loftskiptum sem verður að mæta með aukinni hitun. Það er gott að hafa örlitla rifu á svefnhergisglugga, en þá þarf að tryggja að ofn hitni ekki að

...

Það er eðlilegt að ofnar séu kaldir ef mikill ókeypis varmi er í herberginu.

Æskilegur bakrásarhiti að sumarlagi er ekki hærri en 22-25°C.

Ef handvirkir ofnlokar eru á hitakerfinu borgar sig að endurnýja þá og setja nýja lofthitastýrða ofnloka.

Hávaði í ofnlokum stafar af óstilltu hitakerfi.

Það er eðlilegt að lofta út í 10-15 mín. eftir böð, eldamennsku og á morgnana.

Æskilegur bakrásarhiti að vetrarlagi er ekki hærri en 30-35°C.

Stórir sólbekkir, þétt upp að ofni, draga úr því að varmi dreifist um herbergi og geta valdið því að lofthitastýrður ofnloki loki fyrir innrennsli til ofns.

Breyta þarf stillingum vatnshitastýrðra ofnloka eftir því sem útihiti breytist.

Stjórnun herbergishita með svalahurð og gluggum er sóun.  Ofnlokar eiga að viðhalda jöfnum og þægilegum hita í herberginu.

Nauðsynlegt er að íbúar geti stjórnað innihita eftir óskum um kjörhita.

Látið fagmann um að stilla ofnakerfið.

Gluggatjöld hindra loftstreymi frá ofnum og geta "gabbað" lofthitastýrðan ofnloka til að loka fyrir hitun áður en herbergishiti er nægur.

Óstillt hitakerfi veldur hækkun á hitakostnaði.

Forðast skal að loka af hitanema með húsgögnum eða gluggatjöldum.